Avoka nan Frans sou entènèt!


Administratif detansyon


Ou ka pataje konesans ou nan amelyore li dapre rekòmandasyon yo nan ki koresponn lan pwojè yo Nan Lafrans, gen pouvwa administratif detansyon tankou prizon nan koutim a (dediksyon nan koutim) Konfòmite avèk lwa a asire pa nan lòd administratifAdministratif detansyon pèmèt yo kenbe nan yon fèmen kote, yon etranje ki moun ki se sijè a nan yon desizyon ekspilsyon, annatant l fòse yo retire yon elèv.