Administratif detansyonOu ka pataje konesans ou nan amelyore li dapre rekòmandasyon yo nan ki koresponn lan pwojè yo

Nan Lafrans, gen pouvwa administratif detansyon tankou prizon nan koutim a (dediksyon nan koutim)

Konfòmite avèk lwa a asire pa nan lòd administratif. Administratif detansyon pèmèt yo kenbe nan yon fèmen kote, yon etranje ki moun ki se sijè a nan yon desizyon ekspilsyon, annatant l fòse yo retire yon elèv