E — Lwa a sou bank yoLi se entèdi pou bank angaje yo nan biznis la asirans, sof nan limit ki otorize pa lwa sa a oswa règ ak règleman yo

emisyon an nan yon enstriman dèt ki se sijè a kondisyon sa yo mete soti nan baz la nan konsiderasyon yo ki gen rapò ak mòtalite a, ak ki bay peryodik peman nan men konpayi an