Gramè: Sa, ki, ki sa ki seAprann lang angle Gramè: tansyon, adjektif ak advèb, kondisyonèl paragraf, modal vèb