Pouvwa a nan avoka - Egzanp, Modèl ki Ranpli-a nan Pawòl bondye a PDF

Pouvwa a nan avoka, ki rele tou yon manda, se yon dokiman ki pa nan yon sèl moun ki (direktè lekòl la) nonmen yon lòt (an ajan) yo aji nan non liMoun ki aksepte manda a se yo aji sou non direktè lekòl la nan sitiyasyon yo bay nan prokurasyon. Pouvwa a nan avoka ka otorize kontraktè a pou yo fè tranzaksyon chak jou, tankou peman pou bòdwo a, pou egzanp. Li pouvwa tou pèmèt yo fè zak ki pi enpòtan, sa yo ke ou siyen yon kontra-lwaye pou lojman oswa vann yon kay oswa yon machin yon. Prokurasyon a yo te jwenn isit la se pa yon manda nan ka nan enkapasite oswa yon pwoteksyon manda a, ki yo egzije a sou moun ki ki reji pa règleman yo nan lòd piblik. Dokiman an ki ekri nan liv la devan je ou kòm repons ou yo.